master's thesis
STEEL MULTISTOREY BUILDINGS

Vanja Kovačev (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Materials and Structures
Chair of Masonry, Timber and Metal Structures
Metadata
TitleVIŠEETAŽNE ČELIČNE ZGRADE
AuthorVanja Kovačev
Mentor(s)Damir Markulak (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovoga rada bio je proračunati i dimenzionirati nosivi sustav višeetažne čelične zgrade zadane projektnim zadatkom. Proračun je primarno vršen korištenjem europske norme EN-1993: Projektiranje čeličnih konstrukcija. Vanjska djelovanja na konstrukciju determinirana su njezinim geografskim položajem. Karakteristično opterećenje snijegom detaljnije je opisano u proračunu, dok je za opterećenje vjetrom korištena simulacija djelovanja vjetra na konstrukciju pomoću računalnog programa Autodesk ROBOT Structural Analysis 2015. Kao rezultat simulacije dobivene su vrijednosti tlaka vjetra po plohama konstrukcije koje su korištene u definiranju kombinacija djelovanja. Imperfekcije sustava uzete su u obzir na način pojašnjen u dijelu proračuna. Usvojeni nosivi sustav su ravninski okviri koji su međusobno povezani sekundarnim nosačima. Zgrada je po visini podijeljena na tri segmenta, gdje svaki pojedini segment čine tri etaže. Dimenzioniranje stupova okvira vršeno je za najopterećenije stupove pojedinog segmenta, uključujući i centralni stup prve etaže. Usvojeni presjeci stupova su šuplji cijevni čelični profili CHS. Proračunom je definirana otpornost stupova na razini presjeka i elementa uzimajući u obzir dvoosno savijanje i uzdužnu tlačnu silu koja je dominantna. Duljina izvijanja stupova proračunata s obzirom na omjer krutosti stupa i greda spojenih sa stupom u jednoj ravnini, što predstavlja konzervativno rješenje jer su svi stupovi nosivog sustava spojeni s gredama u barem dvije ravnine. Međukatna konstrukcija je pretpostavljena kao apsolutno kruta dijafragma u svojoj ravnini. Temelj takvoj pretpostavci je zgusnut raster stupova i geometrijske i materijalne karakteristike same međukatne konstrukcije. Zgusnut raspored stupova rezultirao je prilično malim momentima savijanja i poprečnim silama što je rezultiralo manjim zahtjevima pri proračun priključka stupa s temeljnom stopom. Dimenzioniranje greda vršeno je za najopterećenije pozicije karakteristične etaže te je definirana otpornost na razini presjeka i elementa. Razmak bočnih pridržanja sekundarnih greda definiran je njihovim rasponom, dok je razmak bočnih pridržanja glavnih greda određen međusobnim razmakom sekundarnih greda. Proračunom greda usvojeni su HEA čelični profili. Granično stanje uporabljivosti proračunato je pomoću prethodno definiranih kombinacija djelovanja uzimajući u obzir parcijalne i kombinacijske faktore za granično stanje uporabljivosti. Očekivani progibi greda zadovoljavaju kriterij l/200.
Parallel title (English)STEEL MULTISTOREY BUILDINGS
Committee MembersDamir Markulak
Ivan Radić
Jurko Zovkić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Materials and Structures
Chair of Masonry, Timber and Metal Structures
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Supporting Structures
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCivil Engineering; specializations in: Hydraulic Engineering, Supporting Structures, Construction Management and Technology, Transportation Engineering
Study specializationSupporting Structures
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-04-24
Parallel keywords (Croatian)višeetažna zgrada čelične konstrukcije statički proračun dimenzioniranje EN 1991-1-3 Autodesk Robot
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:470866
CommitterVesna Zobundžija