master's thesis
ANALYSIS OF LABOUR FOR PUBLIC BUILDING ACCORDING TO LABOUR LEVELS

Matej Špehar (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitleANALIZA POTREBNE RADNE SNAGE ZA PROJEKT JAVNE GRAĐEVINE, UZ ANALIZU ANGAŽIRANE RADNE SNAGE PO ZANIMANJIMA PRIPADAJUĆIH VRIJEDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
AuthorMatej Špehar
Mentor(s)Saša Marenjak (thesis advisor)
Hrvoje Krstić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu analizirana je izgradnja objekta hladnjače. Kada se govori o rizicima prilikom izrade postupka građenja projekta prvenstveno se misli na troškove nastale tijekom izvođenja, te nerealno planiranje vremena i potrebnih resursa za izvršenje projekta. Troškovi u postupku građenja obuhvaćaju troškove radne snage, materijala, strojeva i davanja koja su potrebna za izvođenje graditeljskog zahvata. Potrebno je ustanoviti način prikupljanja, obrade i analize informacija. Prikazati ih grafički ili tablično i ocijeniti isplativost projekta. Cilj je postići optimalno vrijeme građenja, uz najmanje troškove. Povećanjem broja resursa ili povećanjem radnih sati, kao i promjenom tehnologije može se ubrzati vrijeme izvođenja, ali isto tako i povećati troškove. Analizom projekta izgradnje hladnjače je prikazana ukupna angažirana radna snaga i strojevi koji su sudjelovali na izvođenju, te ukupna cijena koštanja radne snage i strojeva, uz vrijeme potrebno za izgradnju.
Keywordscosts work force equipment resources
Parallel title (English)ANALYSIS OF LABOUR FOR PUBLIC BUILDING ACCORDING TO LABOUR LEVELS
Committee MembersKsenija Čulo
Saša Marenjak
Hrvoje Krstić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Organization of Labor and Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCivil Engineering; specializations in: Hydraulic Engineering, Supporting Structures, Construction Management and Technology, Transportation Engineering
Study specializationConstruction Management and Technology
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-02
Parallel abstract (English)
In this dissertation the need for constructing of the freezer facility has been analysed. When we speak about risks of construction process, on first place there are costs created during construction, unrealistic time planning and needed resources for finishing the project on time. Costs during constructing process include expenses of workforce (workers), materials, equipment and expenses which are needed for facility construction. It is necessary to establish the way of collecting, processing and analysing of information, present it graphically or with tables and evaluate project profitability. The goal is to accomplish optimal constructing time with minimal as possible costs of construction. Increasing resources, such as, for example, working hours, just as changing working technology it is possible to expedite time of construction, with price of higher constructing costs. With analysis of the project construction, such as this one Freezer, it is shown total engaged working force and equipment which were part of construction, total costs of workforce and equipment, with time necessary to construct the facility.
Parallel keywords (Croatian)troškovi radna snaga strojevi resursi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:200804
CommitterVesna Zobundžija