master's thesis
RIVER REGULATION OF DRAVA RIVER SECTION FROM 0+000 TO 12+000 RKM

Tomislav Škegro (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Hydrotechnics and Ecology
Metadata
TitleREGULACIJA DIONICE RIJEKE DRAVE OD 0+000 DO 12+000 RKM
AuthorTomislav Škegro
Mentor(s)Lidija Tadić (thesis advisor)
Abstract
Diplomskim radom prikazana je regulacija vodotoka Drave od 0+000 do 12+000 rkm. Prilikom izrade rješenja korišteni su računalni programi. Pomoću pada vodnog lica i omjera veličine slivnih površina dolazi se do podataka o vodostaju i protoku na dijelovima dionice gdje oni nisu osigurani mjerenjem. Mjerna postaja na području ušća (0+000 rkm) nije postavljena jer je taj dio dionice pod utjecajem Dunava, odnosno usporom. Hidraulički proračun vodostaja i protoka vršen je u programu Microsoft Excelu. Proračun je proveden prema metodama Log Person III, Čegodajev, Weibull i metodom normalne distribucije. Grafičkim prikazom empirijske funkcije vjerojatnosti pojave vodostaja i protoka za ove metode proračuna vidljivo je da metoda Log Person III daje najveće vrijednosti u području male vjerojatnosti pojave. Korištenjem rezultata ove metode u postupku izrade modela postignuta je veća sigurnost regulacije na zadanoj dionici. Vršena je idealizacija poprečnih presjeka za izradu modela vodotoka koji su dio podloge zadatka diplomskog rad. Izradom modela vodotoka u programu HEC-RAS vršena je simulacija vodostaja po povratnim razdobljima od 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina. Analizom simulacije vidljivo je da velike vode nadvisuju obalu korita te se kao rješenje regulacije postavlja izrada nasipa duž lijeve i desne obale. Nasip se dimenzionira za 1 m više od vodostaju po povratnom razdoblju od 100 godina. Model nasipa prikazan u GeoStudiu ukazuje na smanjenje pornog pritiska i procjeđivanja na nizvodnoj strani nasipa. Primjenom računalnih programa na regulaciji dionice Drave od 0+000 do 12+000 rkm postignuta je brža analiza podataka i uklonjeni su problemi do kojih dolazi zbog ljudskih pogrešaka. Postignuta je i jednostavnija izrada varijatnih rješenja regulacije te mogućnost vizualnog prikaza izlaznih rješenja koje pridonosi boljem razumjevanju istih.
Parallel title (English)RIVER REGULATION OF DRAVA RIVER SECTION FROM 0+000 TO 12+000 RKM
Committee MembersMarija Šperac (committee chairperson)
Lidija Tadić (committee member)
Brankica Malić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Hydrotechnics and Ecology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Hydrotechnology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationHydraulic engineering
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-03
Parallel keywords (Croatian)regulacija vodotoka Drave metoda Log Person III metoda Čegodajev metoda Weibull metoda normalne distribucije HEC-RAS
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:160393
CommitterVesna Zobundžija