master's thesis
DESIGN OF FRAMED-MASONRY WALLS UNDER IN AND OUT OF PLANE LOADING

Filip Anić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
Metadata
TitlePRORAČUN UOKVIRENOG ZIĐA PRI OPTEREĆENJU U I OKOMITO NA SVOJU RAVNINU
AuthorFilip Anić
Mentor(s)Davorin Penava (thesis advisor)
Abstract
Hrvatski Diplomski rad u okviru je jednogodišnjeg internog projekta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, naslova Mikro-model građevne nosive konstrukcije od uokvirenog zida za simulaciju djelovanja potresa. Projekt upotpunjuje znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost FRAmed-MAsonry Composites for Modelling and Standardization – FRAMA Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), jer povezuje rezultate eksperimentalnih ispitivanja na stvarnom modelu armiranobetonske okvirne konstrukcije sa šupljim zidnim opečnim ispunom (uokvirenim zidom) i proračunske mikro modele te pojednostavljene modele, čiji će se odziv uskladiti s odzivom stvarnog modela. U okviru rada istraženo je ponašanje građevne nosive konstrukcije od uokvirenog zida pri simulaciji djelovanja potresa u i izvan vlastite ravnine. U tu svrhu izveden je nelinearni mikro-model uokvirenog zida u mjerilu 1:2,5, primjenom raˇcunalnog programa ATENA 3D Eng. Prije izvedbe modela, provedena je kalibracija osnovnih svojstava zida na uz pomo´c rezultata dobivenih jednostavnim ispitivanjima. Utvrdeni su bitni parametri koji utjeˇcu na modeliranje uokvirenog zida. Mjere i djelovanja dostupni su iz projekta FRAmedMAsonry Composites for Modelling and Standardization – FRAMA. Rezultati istraˇzivanja posluˇziti ´ce u svrhu pouzdanije procjene sigurnosti postoje´cih i projektiranja novih objekata putem numeriˇckih mikromodela i inˇzenjerskih makro modela. Dio istraˇzivanja u okviru diplomskog rada u trajanju od tri mjeseca proveden je na Sveuˇciliˇstu Sjeverna Rajna - Vestfalija u Aachenu, na Katedri za gradevnu statiku i gradevnu dinamiku, pod mentorstvom Prof. Dr.-Ing. Christopha Butenwega
Parallel title (English)DESIGN OF FRAMED-MASONRY WALLS UNDER IN AND OUT OF PLANE LOADING
Committee MembersHrvoje Draganić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Technical Mechanics (Mechanics of Rigid and Deformable Bodies)
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationSupporting structures
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-21
Parallel keywords (Croatian)nelinearno statički proračun nelinearno dinamički proračun numerički model zidnog elementa numerički model
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:805465
CommitterVesna Zobundžija