master's thesis
PLAN AND ANALYSIS OF COST OF MAINTENANCE OF A PUBLIC BUILDING FOR A PERIOD OF 25 YEARS

Goran Babić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitlePLAN I ANALIZA TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 25 GODINA
AuthorGoran Babić
Mentor(s)Saša Marenjak (thesis advisor)
Abstract
Predmet ovoga rada je izrada plana aktivnosti i analize troškova održavanja i uporabe za zgradu koja se sastoji od 6 apartmana namijenjenih iznajmljivanju. Uzimajući u obzir vrstu i namjenu objekta, izrađen je plan održavanja, nakon čega su analizirani troškovi predviđenog održavanja, zamjene istrošenih materijala, kao i troškovi uporabe, a sve to za vremenski horizont od 25 godina. Plan održavanja sadrži sve preventivne i reaktivne aktivnosti kojima se građevina i svi njezini sastavni elementi održavaju na razini zadovoljavajuće služnosti i funkcionalnosti tijekom projektiranog uporabnog vijeka. U obzir su uzeti svi troškovi životnog ciklusa (LCC) te je određena neto sadašnja vrijednost (NPV) ukupnih godišnjih aktivnosti održavanja za svaku godinu projektnog razdoblja. Rezultati analize troškova (nominalnih i neto sadašnje vrijednosti) su grafički prikazani na dijagramima. Konačno, pomoću analize osjetljivosti prikazan je utjecaj varijacije diskontne stope na izlazne rezultate predmetne analize.
Keywordsfacility managment maintenance and operation cost analysis operational service life of a facility life cycle costing (LCC)
Parallel title (English)PLAN AND ANALYSIS OF COST OF MAINTENANCE OF A PUBLIC BUILDING FOR A PERIOD OF 25 YEARS
Committee MembersKsenija Čulo (committee chairperson)
Saša Marenjak (committee member)
Hrvoje Krstić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Organization of Labor and Production
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeSpecialist professional study in civil engineering; specialization in: Construction management, supervision and maintenance of structures
Study specializationConstruction management
Academic title abbreviationstruč. spec. ing. aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-28
Parallel abstract (English)
This paper deals with the preparation of the maintenance plan and the cost analysis for the operation and maintenance of the rental building which consists of 6 apartments. Regarding the type and purpose of the building, the maintenance plan was made together with cost analysis for the maintenance, replacement of worn-out material and operating costs, all of which for a period of 25 years. The maintenance plan contains all the preventative and reactive activities necessary to keep the proper level of serviceability and functionality of the building as well as all its components, during the designed operational life span. Considering all life cycle costs (LCC), the net present value (NPV) of the total annual maintenance activities for each year of the project period was calculated. Results of the cost analysis (both nominal and net present value) are shown in the diagrams. Finally, using the sensitivity analysis, the strong influence of variations in the discount rate on the output results is further demonstrated.
Parallel keywords (Croatian)održavanje građevina analiza troškova održavanja i uporabe uporabni vijek građevine troškovi životnog ciklusa (LCC)
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:632156
CommitterVesna Zobundžija