undergraduate thesis
ANALYSIS OF THE WATER LEVELS AND DISCHARGES OF THE SAVA RIVER

Darko Caren (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Hydrotechnics and Ecology
Metadata
TitleANALIZA VODOSTAJA I PROTOKA RIJEKE SAVE
AuthorDarko Caren
Mentor(s)Tatjana Mijušković-Svetinović (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog završnog rada je mjerenje vodostaja i protoka. Rad je napisan prema odabranoj literaturi i prema osobnim istraživanjima. Rad je podijeljen na pet tematskih cjelina, a kao cjelokupan može se podijeliti na dva dijela, kao opći dio i dio sa primjerom mjerenja i analize vodostaja i protoka rijeke Save na vodomjernoj stanici Crnac. U teorijskom, odnosno prvom dijelu rada, obrađen je pojam hidrometrije i mjernih instrumenata i metoda kojima se izvode mjerenja vodostaja i protoka. Hidrometrija je osnovni i nezaobilazni dio hidrologije, ali ne samo nje već i hidrotehnike uopće. Hidrometrija ima za zadatak mjeriti vodostaj, dubinu, brzinu vodnog toka, pad vodotoka, protok, kemijski sastav vode, pojavu leda, valove, deformacije riječnog korita i druge veličine. Mjerenja se rade na hidrometrijskim stanicama, a one u jednom slivnom području ili na određenom teritoriju tvore hidrometrijsku mrežu. Katastrofalna poplava koja je od 14. do 18. svibnja 2014. godine zadesila hrvatski i bosanski dio Posavine, tj. donji dio toka rijeke Save, još jednom je ukazala na nužnost raspolaganja pouzdanim hidrološkim podlogama, kako onim vodostaja, tako i protoka, pri nailasku i prolasku velikih voda. Posebnu ulogu igraju vodomjerne postaje s dugim nizovima motrenja gdje pripada i Slavonski Brod (od 1855.g.) na osnovu čijih se podataka mogu shvatiti, pratiti pa i predvidjeti kako dugoročne tako i kratkoročne promjene na slivu i duž vodotoka. Drugi dio rada je upravo osvrt na događaje tijekom svibnja 2014. godine u donjem toku rijeke Save. Analiza za mjernu stanicu Slavonski Brod je napravljena temeljem dostupnih podataka. Također, za donji tok rijeke Save posebno značajnu ulogu ima i vodomjerna stanica Crnac, ne toliko zbog dugog vremena opažanja nego zbog svog položaja i činjenice da je uzeta kao mjerodavna stanica - vodomjer u obrani od poplava za područje kako dijela rijeke Save, tako i dijela toka rijeke Kupe. Iz službenog „Historijata stanice“ Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ-a) iz Zagreba doslovno se prenose informacije koje se odnose na vodomjerni profil Crnac na Savi: „Hidrološka stanica Crnac osnovana je tijekom 1949. g. i smještena je na lijevoj obali Save, nizvodno od ušća Kupe, uzvodno od cestovnog mosta - Crnac.“ Cilj drugog dijela rada je analizirati promjene karakterističnih vodostaja i protoka te koristeći podatke mjerenja na rijeci Savi kod Crnca te zaključiti o njihovim karakteristikama, promjenama i trendovima.
Parallel title (English)ANALYSIS OF THE WATER LEVELS AND DISCHARGES OF THE SAVA RIVER
Committee MembersMarija Šperac (committee chairperson)
Tatjana Mijušković-Svetinović (committee member)
Siniša Maričić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Hydrotechnics and Ecology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Hydrotechnology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate professional study in civil engineering; specialization in: General course
Study specializationGeneral course
Academic title abbreviationbacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-15
Parallel keywords (Croatian)mjerenje vodostaja mjerenje protoka hidrometrija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:432163
CommitterVesna Zobundžija