master's thesis
MAINTENANCE MANAGEMENT-CASE STUDIES AND BEST PRACTICE

Vedran Horvat (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitleODRŽAVANJE GRAĐEVINA-PRIMJERI NAJBOLJE PRAKSE
AuthorVedran Horvat
Mentor(s)Saša Marenjak (thesis advisor)
Hrvoje Krstić (thesis advisor)
Abstract
U radu je opisan i definiran sustav održavanja i gospodarenja građevinama. Navedene su i objašnjene različite metode planiranja i organiziranja održavanja građevina, prikazan je primjer dnevnog planiranja u organizaciji poduzeća te je objašnjena važnost i utjecaj planiranja održavanja na poslovanje poduzeća. Također, u radu je analizirano istraživanje provedeno na nekoliko veleučilišta s najčešćim problemima koji se javljaju u procesima održavanja građevina i smjernicama za njihovim rješavanjem. Prikazani su i rezultati istraživanja provedenog među voditeljima upravljanja građevinama u Velikoj Britaniji kojim su detektirani trenutni problemi vezani uz održavanje građevina i napravljena predviđanja za buduća razdoblja. Na primjeru osnovne škole prikazano je kretanje troškova održavanja i uporabe za predviđeni uporabni rok od 30 godina. Također, prikazan je i utjecaj promjene diskontne stope te promjene duljine razdoblja analize na kretanje troškova. U nedostatku stvarnih podataka o potrošnji korištene su procijenjene vrijednosti. Plan aktivnosti održavanja i uporabe građevina sadrži sljedeće aktivnosti: 1. Troškovi planiranog preventivnog održavanja 1.1. Troškovi zakonom propisanih periodičnih pregleda 1.2. Troškovi planiranih periodičnih radova i popravaka 1.3. Troškovi zamjena istrošenih materijala i elemenata 2. Troškovi reaktivnog održavanja 3. Uporabni troškovi
Keywordsfacilities Management maintenance management maintenance management system maintenance planning and scheduling daily scheduling maintenance supervision facilities maintenance cost
Parallel title (English)MAINTENANCE MANAGEMENT-CASE STUDIES AND BEST PRACTICE
Committee MembersKsenija Čulo (committee chairperson)
Saša Marenjak (committee member)
Hrvoje Krstić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Organization of Labor and Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationConstruction management and technology
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-29
Parallel abstract (English)
This paper describes facilities and maintenance management system. It contains different methods of maintenance planning and scheduling, example of daily scheduling and supervision, and also describes importance of maintenance planning in plant activities. Also, this paper analyses case study on 8 Malaysian Polytechnics, gives findings of most usual problems in maintenance management processes and provides solutions for upgrading them. Paper sets out the results of a survey of Facilities Managers in Great Britain which detects main problems related to maintenance management system and gives forecasts for 5-10 years time. The primary school example describes maintenance and usage cost scope in 30 years usage period. There is an analysis of discount rate change effect on total costs, and also change of usage period on total maintenance and usage costs. Estimated values are used for calculations. Expenditure plan of building maintenance for usage period contains following maintenance activities: 1. The cost of preventive planned maintenance 1.1. The costs of statutory periodic inspections 1.2. The costs of planned works and repairs 1.3. The costs which includes replacement of used materials and elements 2. The cost of reactive maintenance 3. Operational costs
Parallel keywords (Croatian)održavanje građevina upravljanje održavanjem sustav upravljanja održavanjem planiranje i organiziranje održavanja dnevno planiranje nadzor održavanja troškovi održavanja građevina
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:638901
CommitterVesna Zobundžija