master's thesis
KONTROLA KVALITETE KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA

Danijela Anić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitleKONTROLA KVALITETE KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA
AuthorDanijela Anić
Mentor(s)Zlata Dolaček-Alduk (thesis advisor)
Abstract
U radu je opisan pojam kvalitete i definiraju se kriteriji upravljanja kvalitetom kao sastavni dio upravljanja projektima. Kontrola kvalitete ima veliku važnost od same proizvodnje do konačne uporabe nekog proizvoda. Definiran je zakonodavni okvir iz područja graditeljstva u Republici Hrvatskoj. U ovom slučaju kontrola kvalitete opisana je na svakom od slojeva gornjeg ustroja prometnica. Glavni dijelovi gornjeg ustroja prometnica su cestovni zastor i podloga. Podloga gornjeg ustroja prometnica izgraena je od nosivog sloja od nevezanih mehanički zbijenih zrnatih materijala, nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom. Cestovni zastor u ovom radu je asfaltni, kojega s podlogom povezuju bitumenizirani slojevi. Posebna pozornost je na kvaliteti materijala koji se primjenjuju u pojedinom sloju. Opisan je postupak kontrole kvalitete materijala, te ispitivanja koja je potrebno provesti kako bi pojedini materijali zadovoljili kriterije za ugradnju. U završnom dijelu rada opisan je primjer pokusne dionice duljine 1000 m, te kontrolna mjerenja na površini od 15 000m2.
KeywordsQuality quality control permanent way roads backed road curtain
Committee MembersSanja Dimter (committee chairperson)
Zlata Dolaček-Alduk (committee member)
Ivana Šandrk Nukić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationConstruction management and technology
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
This paper describes the concept of quality and define the criteria of quality management as an integral part of project management. Quality control is of great importance from their own production to the final use of a product. It is defined legislative framework in the field of architecture in Croatia. In this case, quality control is described, for each layer of the permanent way roads. The main overhead roads are road and curtain lining. Lining overhead road was built from the supporting layer of decoupled mechanically compacted granular material, the carrier layer of granular stone materials stabilized with hydraulic binder. Road curtain in this paper is asphalt, which backed connect bituminous layers.Special attention is paid to the quality of the material to be applied in different layers.The procedure of quality control materials, the tests that need to be implemented to certain materials meet the criteria for installation. In the final part of the work described is an example of the experimental section of length 1000 m, and control measurements on an area of 15 000m2.
Parallel keywords (Croatian)Kvaliteta kontrola kvalitete gornji ustroj prometnica podloga cestovni zastor
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:969400
CommitterVesna Zobundžija