master's thesis
VIBRATIONS IN BUILDINGS CAUSED BY SMALL TURBINES OPERATION USE FOR WIND ENERGY IN URBAN AREAS

Nikol Kučera (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
Metadata
TitleVIBRACIJE U ZGRADAMA UZROKOVANE RADOM MALIH TURBINA ZA KORIŠTENJE ENERGIJE VJETRA U URBANIM SREDINAMA
AuthorNikol Kučera
Mentor(s)Ivica Guljaš (thesis advisor)
Abstract
U današnjem svijetu postala je veoma važna zelena iliti čista energija. Sve raširenije je iskorištavanje energije vjetra pomoću vjetroturbina, čak i u urbanim sredinama. Najčešći takav oblik su vjetroturbine malih dimenzija instalirane na vrhu zgrada. Uz mnogo drugih utjecaja vjetroturbina, u ovom radu se koncentriralo na utjecaj vibracija. Vibracije mogu uzrokovati pukotine i deformacije elemenata građevina te biti veoma štetne i za zdravlje ljudi i životinja. U radu su modelirane zgrade različitih katnosti i oblika tlocrta na čiji vrh su postavljene male vjetroturbine koje su opterećivane s različitim slučajevima djelovanja vjetra. Karakteristike zgrada su odabrane na temelju zgrada tipičnih za grad Osijek. Numeričko modeliranje i analiza djelovanja je izrađena pomoću programa Ashes 1.2 i SAP2000. Analiza rezultata provedena je za karakteristične točke pločastih elemenata na različitim katovima te su međusobno uspoređeni prema najvećim vrijednostima dobivenih rezultata. Dobiveni rezultati su se usporedili s normama i standardima vezanih za utjecaj vibracija na konstrukcije i zdravlje ljudi ili u nepostojanju tih s preporučenim vrijednostima iz raznih istraživanja.
Keywordswind wind turbine vibrations impact of vibrations regulations numerical modelling scaling SAP2000 Ashes 1.2
Parallel title (English)VIBRATIONS IN BUILDINGS CAUSED BY SMALL TURBINES OPERATION USE FOR WIND ENERGY IN URBAN AREAS
Committee MembersMarijana Hadzima-Nyarko (committee chairperson)
Ivica Guljaš (committee member)
Davorin Penava (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationSupporting structures
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
Nowadays green or pure energy has become very important in the world. The use of wind energy by wind turbines, even in urban areas are more and more widespread. The most common forms are small scaled wind turbines installed on the top of buildings. Along with many other impacts of wind turbines, in this paper the focus was on the vibrations. Vibrations can cause cracks and deformation on building elements and be very harmful to human and animal health. In the paper are modeled buildings with different storeys and layout forms on which top are mounted small wind turbines that are loaded with a variety cases of wind. The characteristics of the buildings are selected on the basis of buildings typical for the city of Osijek. Numerical modeling and analysis of loadings are performed using programs Ashes 1.2 and SAP2000. Analysis of the results was carried out for the characteristic points of plate elements on different floors, and were compared to the highest values of the results obtained. The results were compared with the norms and standards related to the effects of vibration on the structure and health of people or in the absence of those with the recommended values from various studies.
Parallel keywords (Croatian)vjetar vjetroturbine vibracije utjecaj vibracija propisi numeričko modeliranje skaliranje SAP2000 Ashes 1.2
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:745527
CommitterVesna Zobundžija