undergraduate thesis
THE COMPARISON OF USAGE AVAILABLE METALIC MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING

Ante Babić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Materials and Structures
Metadata
TitleUSPOREDBA PRIMJENE DOSTUPNIH METALA U GRAĐEVINARSTVU
AuthorAnte Babić
Mentor(s)Damir Markulak (thesis advisor)
Abstract
Na temelju projektnog zadatka u svrhu izrade završnog rada napravljena je usporedba materijala čelika i aluminija. Razlog odabira tih materijala je što su to dva najzastupljenija metala u građevini. Rad je napravljen u tri dijela u kojima se kroz proračun i materijalne karakteristike uspoređuju materijali. Za proračun korišteni su europski propisi, odnosno eurokod (EC3 za čelik i EC9 za aluminij). U prvom dijelu materijali su uspoređeni u sklopu procesa proizvodnje, kroz razlike u materijalnim karakteristikama te kroz moguće poprečne presjeke koji se mogu izvesti od tih materijala. Za potrebe proračuna elemente smo opteretili uzdužnom tlačnom silom (MODEL 2) te savijanjem (MODEL 3). Odabrani poprečni presjeci za MODEL 2 su kvadratni cijevni širine B=260mm. Za tu širinu poprečnog presjeka sam dobio optimalnu iskorištenost aluminija, no za čelik iskorištenost je bila niža od optimalne. Zbog toga sam poprečni presjek čelika smanjio na širinu B=250mm. U konačnici iskorištenost profila s tom širinom je bila veća od iskorištenosti aluminijskog profila s manjim presjekom. Za MODEL 3 odabrao sam za čelik poprečni presjek HEA 240. Za aluminij sam uzeo poprečni presjek s jednakim geometrijskim karakteristikama kao kod čelika i nazvao sam ga TIP1. Kako za taj tip presjeka nisam kod aluminija dobio zadovoljavajuću iskorištenost, uzeo sam veći presjek (TIP 2), odnosno presjek s geometrijskim karakteristikama jednakima kao HEA 320 kod čelika. Kao i kod MODELA 2, čelik je imao veću iskorištenost s manjim presjekom nego aluminij. Kroz treći dio ovog rada materijali su uspoređivani na temelju njihovih masa te kroz mase na temelju konačne cijene koštanja. Mase su izračunate na temelju elemenata koji su proračunati ranije i za koje je dobivena optimalna iskorištenost. Masa čelika za manje presjeke bila je veća od mase aluminija. Što se cijena tiče, one su date kao prosječne cijene tih materijala bez uračunavanja cijene ugradnje. Cijena aluminija je otprilike 2.5 puta veća od cijene čelika pa je zbog toga i konačna cijena elemenata izrađenih od aluminija bila puno veća. U konačnici, dobiveni rezultati iz dijagrama su prezentirani tablično te kroz dijagrame. Na temelju toga prikazano je točno koji materijal je bolji za dani slučaj, odnosno od kojeg je materijala isplativije napraviti zadane elemente.
Parallel title (English)THE COMPARISON OF USAGE AVAILABLE METALIC MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
Committee MembersIvan Radić
Damir Markulak
Jurko Zovkić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Materials and Structures
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Supporting Structures
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate university programme - Civil Engineering general course
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-15
Parallel keywords (Croatian)aluminij čelik statički proračun prosta greda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:925928
CommitterVesna Zobundžija