Stručni rad - Stručni rad
Perturbacija invarijantnih potprostora

Truhar, Ninoslav (1996)