Znanstveni rad - Pregledni rad
Mogućnosti primjene biopepela u cestogradnji

Zagvozda, Martina; Dimter, Sanja; Rukavina, Tatjana; Netinger Grubeša, Ivanka (2018)