Znanstveni rad - Pregledni rad
Promjene u procesu gradnje i uloge pri provedbi BIM-a na primjeru zgrade javne namjene

Janjić, Ivan; Stober, Dina; Dolaček-Alduk, Zlata (2018)