specijalistički diplomski stručni
RAD I ODRŽAVANJE VODOSPREMNIKA

Mate Kelava (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša