disertacija
ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Danijel Kušljić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek