diplomski rad
OPTIMALIZACIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE

Ana Matijević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša
Podaci o radu
NaslovOPTIMALIZACIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE
AutorAna Matijević
Voditelj/MentorMarija Šperac (mentor)
Sažetak rada
Ovim radom provodena je optimalizacija vodoopskrbnog sustava za naselja Frkljevci, Kadanovci, Bilice, Zagrađe, Bučje i Brodski Drenovac koji se nalaze u okolici grada Pleternice, na području Požeško-slavonske županije, gdje se analizom vodoopskrbnog sustava došlo se do zaključka da je na dijelu promatranog vodoopskrbnog sustava potrebno izvršiti optimalizaciju gubitaka. Provedena su terenska mjerenja temeljem kojih je izrađen matematički model te su postavljena dva regulatora tlaka od kojih je jedan smanjio tlakove sa 3.9 bara na 2.5 bara, a drugi sa 6.5 bara na 2.5 bara. Smanjenje tlakova dovelo je do smanjenja gubitaka vode za 9,0%. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je opisan vodoopskrbni sustav, njegove značajke i karakteristike. U drugoj cjelini optimalizacija sustava općenito. U trećoj cjelini su opisani načini određivanja gubitaka, pronalaženja gubitaka te povezanosti pada tlaka i gubitaka. U četvrtoj cjelini je obrađen primjer optimalizacije za dana naselja. I na kraju je dan zaključak koji se osvrće na rad u cjelini.
Ključne riječioptimalizacija vodoopskrbnog sustava optimalizacija gubitaka vode povezanosti pada tlaka i gubitaka
Naslov na drugom jeziku (engleski)WATER SUPPLY SYSTEM OPTIMALIZATION
Povjerenstvo za obranuLidija Tadić (predsjednik povjerenstva)
Marija Šperac (član povjerenstva)
Mirjana Bošnjak-Klečina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Hidrotehnika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaGrađevinarstvo; smjerovi: Hidrotehnika, Nosive konstrukcije, Organizacija tehnologija i menadžment građenja, Prometnice
SmjerHidrotehnika
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.ing.aedif.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper was aimed to analyse water supply system of the areas of Frkljevci, Kadanovci, Bilice, Zagrađe, Bučje and Brodski Drenovac situated in the surrounding of The Town of Pleternica, in the area of Pozega-slavonia county, where upon the analyses of water supply system a conclusion rose; in the area of the observed water supply system it is necessary to conduct optimisation of water losses. Field measurements were conducted and used as the base for a mathematical model along with the establishment of two pressure regulators out of which one regulator decreased pressure from 3,9 bars to 2,5 bars, and the second one from 6,5 bars to 2,5 bars. The pressure decrease led to water loss reduction by 9,0%. The paper consists of several units. Water supply system has been described in the introduction part, along with its significances and characteristics; in the second unit optimisation of system in general; in third unit ways of loss determination, loss detection and relation between pressure decrease and losses. In the fourth unit an example of optimisation for stated areas has been elaborated. And in the end, a conclusion was provided that summarises the paper in whole.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)analyse of water supply system optimisation of water losses relation between pressure decrease and losses
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:279157
PohranioVesna Zobundžija