diplomski rad
IZBOR LOKACIJA PRETOVARNIH STANICA OTPADA U BARANJI

Ena Čulin (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša