specijalistički diplomski stručni
SANACIJA OBITELJSKE KAMENE KUĆE U SELCIMA, HVAR

Jurica Petrić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za materijale i konstrukcije
Katedra za betonske konstrukcije