diplomski rad
POVRŠINSKA I PODZEMNA ODVODNJA

Ana Hrskanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša