specijalistički diplomski stručni
ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA

Božica Cvijančević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša