specijalistički diplomski stručni
SMANJENJE GUBITAKA VODE U SUSTAVU VODOOPSKRBE NASELJA

Denis Urbanek (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša