diplomski rad
ZBRINJAVANJE OTPADNOG MULJA NASTALOG U PROCESU PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Marijan Lukačić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša