Znanstveni rad - Pregledni rad
PREGLED DOSTIGNUĆA PRIMJENE BIM KONCEPTA U HRVATSKOJ, ČEŠKOJ, NJEMAČKOJ I SLOVENIJI

Galić, Mario; Venkrbec, Vaclav; Chmelik, Franziska; Feine, Immo; Pučko, Zoran; Klanšek, Uroš (2017)