Znanstveni rad - Pregledni rad
PARADIGME VIRTUALNIH TIMOVA U KOMUNIKACIJSKOM PROCESU

Čulo, Ksenija; Skendrović, Vladimir (2009)