Paginacija

ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Ivan Jurić
Svrha ovoga rada je analizirati vrijeme potrebno za izvedbu projekta javne građevine visokogradnje. Projekt na čijem će se primjeru izraditi ovaj rad je višestambena zgrada. U radu je potrebno odrediti ukupnu duljinu najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izvedbe projekta. Prije toga nužno je definirati listu aktivnosti projekta, te za svaku aktivnost pojedinačno izračunati njezino trajanje. Metodom kritičnog puta (CPM), uz procijenjene količine, te pomoću normativa vremena i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Petar Štimac
Današnjim spoznajama u građevinarstvu u području planiranja i kontrole projekata velika pažnja posvećuje se upravo samom planiranju aktivnosti i trajanju istih kako bi se projekt završio u dogovorenom vremenu, s troškovima unutar proračuna, efikasnim utroškom resursa i udovoljavanju zadanih tehničkih uvjeta. U ovom diplomskom radu u svrhu procjene konačnog vremena izvedbe prema definiranoj listi aktivnosti odabran je projekt izgradnje Dječjeg vrtića u naselju Čačinci....
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Hrvoje Šafranko
U radu se proučava upravljanje vremenom u projektu, razdvajajući taj proces upravljanja na manje, međusobno ovisne procese. Analizira se vrijeme potrebno za dovršetak projekta na primjeru javne građevine, Centra kulture u Valpovu. Na osnovu troškovnika definirane su aktivnosti i njihovi troškovi te resursi potrebni za njihovu izvedbu. Iz normativa su uzete vrijednosti norma sati za svakog radnika i za svaku aktivnost. Uz pomoć količina iz troškovnika izračunata su...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Jurica Vrkljan
Za izradu diplomskog rada analizira se vrijeme potrebno za izvođenje odabrane građevine vatrogasne postaje. Na primjeru ove građevine potrebno je napraviti procjenu konačnog vremena izvedbe projekta i postići optimalno vrijeme građenja uz raspoložive resurse. Da bi napravili procjenu potrebno je najprije definirati listu aktivnosti prema kojoj će se izvoditi projekt, a nakon toga iz poznatih količina pomoću građevinskih normi odrediti normativ vremena, broj radnih grupa i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE GOSPODARSKE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE GOSPODARSKE GRAĐEVINE
Filip Pranjić
U radu je potrebno definirati popis aktivnosti, najvjerojatnije i očekivano trajanje svake pojedine aktivnosti i projekta u cijelosti te redoslijed realizacije aktivnosti na osnovi projekta za gospodarsku građevinu - proizvodnu radionu za potrebe bravarije. Da bi se navedeno ostvarilo potrebno je definirati listu aktivnosti, imati poznate količine za pojedinu stavku, odrediti normu vremena te broj radnih grupa i broj radnih sati u jednoj smjeni. Nakon definiranog trajanja svake ...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA
Antonia Matijević
U radu se analizira najvjerojatnije i očekivano vrijeme potrebno za izvedbu poslovno – stambenog objekta Invest Concept u Žepču. Kako bi se trajanje projekta izvedbe objekta moglo procijeniti, potrebno je definirati listu aktivnosti. Uz poznate količine, broj radnika, normativ vremena, te broj radnih sati u danu, dobija se trajanje svake pojedine aktivnosti. Njihovim povezivanjem, diktiranim tehnološkim vezama, dobiveno je najvjerojatnije vrijeme izvedbe projekta uz optimalno...
ANALIZA NAPREZANJA I NOSIVOSTI ZGRADE POVIJESNE BAŠTINE: PALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE
ANALIZA NAPREZANJA I NOSIVOSTI ZGRADE POVIJESNE BAŠTINE: PALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE
Antonio Radonjić
Znano je kako je Osijek najveći grad u Slavoniji sa širokom poviješću još od njegovog spominjanja pod nazivom Mursa, zatim Essegg pa sve do danas kakvoga ga i mi poznajemo. Povijesne arhitektonske znamenitosti u gradu Osijeku možemo naći na više lokacija, no ona najvažnija tj. s najvećom koncentracijom povijesno arhitektonskog naslijeđa ipak je Tvrđa. Tvrđa kao povijesna jezgra grada Osijeka podignuta je za vrijeme austrijske vojne vlasti u svrhu obrane jugoistočnog...
ANALIZA OJAČANJA NOSIVIH SLOJEVA CESTE GEOSINTETICIMA
ANALIZA OJAČANJA NOSIVIH SLOJEVA CESTE GEOSINTETICIMA
Nikola Lacković
U radu se analizirala primjena geosintetika kod ojačanja nekoherentnih nosivih slojeva kolničke konstrukcije. Pojašnjeno je kako i za što se koristi geotekstil, a za što geomreža u ojačanju nosivih slojeva. Objašnjeno je kako se geomrežom armira asfalt, između kojih slojeva se stavlja te kako se postavlja geomreža za armiranje asfalta. Navedeni su problemi zbog kojih nastaju pukotine u asfaltu te kako se armiranjem asfalta sprječava nastanak pukotina i kolotraga. Kod izgradnje...
ANALIZA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA KVALITETU IZVEDBE ASFALTNIH SLOJEVA
ANALIZA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA KVALITETU IZVEDBE ASFALTNIH SLOJEVA
Mihaela Milić
Kolničke konstrukcije dijelimo na dvije skupine: kolničke konstrukcije s asfaltnim zastorom i kolničke konstrukcije s betonskim zastorom. Asfaltne kolničke konstrukcije se sastoje od nosivih slojeva vezanih nekim vezivom ili mehaničkim načinom ugradnje te asfaltnog zastora. Razlikujemo tople, hladne i vruće asfaltne mješavine, a detaljno je opisan proces proizvodnje i ugradnje za vruće asfaltne mješavine. Izvedba takve konstrukcije ovisi o mnogo parametara kao što su priprema...
ANALIZA POKUSA STANDARDNE PENETRACIJE
ANALIZA POKUSA STANDARDNE PENETRACIJE
Tomislav Martinović
Završni rad se bavi analiziranjem SPT pokusa u svim njegovim aspektima. Opisuje kako bi trebala izgledati oprema za provođenje ovog pokusa po usvojenim standardima, kontroliranje te iste opreme zbog grešaka, način korištenja i na kraju, način bilježenja rezultata. Nakon uvodnog dijela, definiraju se korekcijski faktori zbog raznih utjecaja, prvenstveno oni propisani Eurocode normama koje vrijede u Republici Hrvatskoj, te još neke predložene od raznih autora. Obrađena je i većina...
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
Ivana Bukić
Klima na Zemlji konstantno varira i to kao posljedica prirodnih i ljudskih utjecaja. Utjecaji klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta. Republika Hrvatska se u ovom trenutku već suočava s posljedicama klimatskih promjena, ali u budućnosti će one zasigurno biti značajnije izražene i imati će puno veći utjecaj. U ovome radu analizirana su dva glavna meteorološka parametra: temperatura zraka i oborina. Analize su izvršene za područje grada Osijeka i obuhvaćaju...
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
Marija Kljajić
Klima je prema definiciji uvjetovana nekim prosječnim meteorološkim parametrima. Kako se ti parametri nisu bitno mijenjali, nije ni bilo značajnih klimatskih promjena. Do bitnih klimatskih promjena je došlo posredstvom ljudskih aktivnosti. Iskorištavajući prekomjerno prirodne resurse, ali zanemarujući posljedice toga. Dugogodišnjim opažanjima došlo je do spoznaje da su se drastične klimatske promjene počele odvijati sredinom 20. stoljeća i taj trend je u stalnom rastu. Iz...

Paginacija