Paginacija

ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Blaž Tuđa
Ciljevi istraživanja i projektiranja zadatka, krenuvši od urbanizma, su bili kako će prostor funkcionirati za 5-10-50 godina, a kako bi ostali u okvirima regije, grada i obuhvata referirali smo se na isti razmak godina, ali u nazad. Kroz istraživanja se zaključilo kako je cilj na parteru ostaviti što više zelenila te uvesti element vode te vizualnu dinamiku prostora. Iz silnica zamišljenih kretanja proizlazi urbanizam slobodnih formi u kojem su zgrade poslovne namjene pravilnih...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Karmen Blažević
Cilj urbanističkog rješenja je stvaranje ugodnih pješačkih koridora i jedinstvene atmosfere oblikovanjem umjetne topografije. Glavna karakteristika urbanizma je dvojnost oblika, “mekano“ oblikovanje partera i “stroga“ arhitektura. Rahla struktura brjegova koja prolaznike poziva na istraživanje unutrašnjosti i strog oblik poslovnih zgrada koje formiraju pročelje Gacke ulice. Ideja za arhitektonsko oblikovanje poslovne zgrade proizlazi iz samog urbanističkog rješenja....
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Hana Lihter
Smještaj parcele na periferiji i neatraktivne vizure rezultirale su ekstrovertiranim urbanizmom sačinjenog trapezoidnih tornja, koje povezuju lamele oblika kružnog isječka. Iako se kompleks svojim oblikom i položajem zatvara prema van, on u isto vrijeme, izdizanjem lamela na stupove, oslobađa parter i stvaraju se „ulazi“ koji pozivaju pješaka u središte urbanizma. Na taj način oblikovan je mikro-urbanizam koji svojim sadržajima služi korisnicima IT centra, ali i drugima, te...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Paula Borozan
Rješenje IT parka Osijek čini sustav triju isječaka kružnog vijenca - lamela i četiri tlocrtno trapezna nebodera. Ta derivacija polubloka ujedno tvori i kvalitetnu urbanu fasadu i privatniji prostor trga, zelenila u unutrašnjoj konkavnoj formi. Kako bi se IT park uspješno uklopio u gradsko tkivo, projektiran je kao gradacija visina s istoka k zapadu i na taj način on postaje medijator između nebodera Sjenjaka i jednoobiteljskih kuća. U rješenju partera ističe se blago utonuli trg...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Anita Vukelja
Koncept eko IT parka nastaje kao reakcija na urbanistički neplanirano postojeće stanje s područja Drinske i Gacke ulice. Zbog manjka sadržaja, koji bi okupljao potencijalne korisnike ovoga prostora, važna komponenta prilikom promišljanja koncepta bila je formacija javnih prostora i sadržaja. Ideja je bila stvoriti eko zajednicu koja bi bila mjesto susreta suvremenog čovjeka, njegovog prostora za rad i boravka u prirodi. Parter IT parka u potpunosti je prepušten korištenju zajednice...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Kristina Lovošević
Zadana lokacija IT parka je u Osijeku, u južnom i rubnom dijelu grada. Urbanističko rješenje IT parka proizlazi iz ideje urbane EKO zajednice koju predstavlja povezivanje suvremenog čovjeka, radnog mjesta i boravka – „oporavka“ u prirodi. Kako informacijske tehnologije (IT) predstavljaju budućnost, tako i koncept proizlazi iz utjecaja na budućnost, a to je ekološka održivost. Ekološke su ideje primijenjene i na zgradi u obliku zelenih krovova i dvostrukog staklenog pročelja s...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Romana Tomić
Budući IT park smješten je na južnom rubu grada Osijeka. U okruženju parka odnosno na Gackoj ulici ne postoji kontinuitet niti u urbanističkom niti u oblikovnom aspektu koji bi mogao poslužiti kao referenca budućoj izgradnji. Manjak sadržaja koji bi okupljao potencijalne korisnike doveo je do promišljanja o ulozi javnog prostora kao kreatora identiteta zajednice. Ideja kreće od poimanja urbane zajednice koja se oslanja na tehnološki napredak, očuvanje prostora i suživot s...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Dora Jurić
Poslovna zona osječkog IT parka ima centralnu poziciju zona jednake poslovne namjene na južnoj margini grada. One trenutno nisu izgrađene, no ovim se urbanističkim rješenjem uvelike promišlja o njihovom međusobnom povezivanju u budućnosti. Stoga je cilj plana uređenja stvaranje javnog ozelenjenog prostora (parka ili zelenog trga) koji će trenutno služiti kao mjesto okupljanja, druženja i odmora socijalno raznolikoj zajednici, a u budućnosti i poslovnoj zoni grada. Zaživljavaju...
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE POSLOVNE ZONE - INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKI PARK
Ivana Svalina
Cijeli projekt gradira visinski od smjera zapada prema istoku u cilju isticanja novih gradskih struktura i stvaranja specifične i za sad netipične gradske siluete Osijeka. Modeliranje lamele proizašlo je iz više uzročno- posljedičnih veza urbanističkog plana. Prihvaćena je i uklopljena važnost ljudskog kretanja te simbioze poslovne zgrade sa urbanističkim rješenjem.Zgrada živi kao zrcalno postavljeni div koji u ovom smislu ne koegzistira kao običan volumen nego proživljava...
ARMIRANO ZIĐE I ARMIRANOBETONSKE GREDE ISPOD ZIDOVA, USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVEDBE I TROŠKOVA
ARMIRANO ZIĐE I ARMIRANOBETONSKE GREDE ISPOD ZIDOVA, USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVEDBE I TROŠKOVA
Matija Penić
Kroz ovaj rad je dan pregled karakteristika i tehnologije izvedbe armiranog ziđa, jer je ono na našim prostorima slabo, gotovo nikako zastupljeno. U tehnologiju izvedbe armiranog betona nije se dublje ulazilo jer je ona redovita pojava u građevinarstvu i dio je nezaobilazne opće građevinske kulture. Kroz usporedbu dvije varijante s istim rubnim uvjetima, napravljen je osnovni statički proračun kao dokaz nosivosti elemenata u obje varijante, a potom je kroz troškovničku...
ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
Antonija Ereš
Armiranobetonski zidovi su vertikalni kruti konzolni nosači koji su vrlo učinkoviti prilikom prijenosa horizontalnih sila uzorkovanih vjetrom ili potresom na tlo. Zidovi se dijele na niske i visoke, te na pune zidove i zidove s otvorima. Prema obliku zidove možemo podijeliti na zidove I, C, T i L presjeka. Armiranobetonski zidovi se prema razredu duktilnosti dijele na zidove srednje i visoke duktilnosti. U radu su prikazani načini armiranja prema različitim normama, odnosno, uspoređene...
ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI
Antonio Mirosavljević
Armiranobetonski zidovi su kruti vertikalni elementi koji služe kao konzolni nosači. Imaju povoljan oblik u smislu geometrije i vrlo su djelotvorni pri prenošenju horizontalnih sila vjetra i sila od potresa. Uz horizontalne sile koje nastaju prenošenjem posmičnog naprezanja spojem međukatne konstrukcije i zida, postoje i vertikalna opterećenja. Zidovi su znatno manje kruti okomito na svoju ravninu. Prema obliku razlikujemo visoke i niske zidove, zidove i presjeka i perforirane...

Paginacija