doctoral thesis
Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Hrvoje Krstić (2011)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering