disertacija
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA NA PRIMJERU GRAĐEVINA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Hrvoje Krstić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek