master's thesis
COMPUTER MODELING OF ALTERNATIVE VARIANTS OF LARGE SPAN PEDESTRIAN BRIDGE

Ines Kričančić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
Metadata
TitleRAČUNALNO MODELIRANJE VARIJANTNIH RJEŠENJA PJEŠAČKOG MOSTA VEĆEG RASPONA
AuthorInes Kričančić
Mentor(s)Ivica Guljaš (thesis advisor)
Abstract
Zadatak ovoga diplomskog rada je modeliranje i dimenzioniranje pješačkog mosta korištenjem programskog paketa SAP2000. U prvom dijelu izrađena su 4 matematička modela pješačkog mosta opterećenih samo vlastitom težinom. Sva 4 matematička modela međusobno se razlikuju statičkim sustavima. Izrađeni matematički modeli su: rešetkasti most s donjim pojasom u obliku luka, armiranobetonski lučni most sa stupovima u jednoj ravnini, čelični lučni model sa vješaljkama i upuštenim kolnikom te ovješeni model mosta. Nakon razrade modela i analize rezultata, određeni su kriteriji i način bodovanja. Model s najvećim brojem bodova dodatno je razrađen u drugom dijelu diplomskog rada. Drugi dio bavi se detaljnijom analizom konačnog matematičkog modela. Zadatak je što vjernije simulirati ponašanje mosta u stvarnim uvjetima. Nakon što su nanesena sva opterećenja koja se mogu pojaviti tijekom uporabnog razdoblja, definirane su različite kombinacije opterećenja. Kombinacija koja se pokazala nakritičnijom, mjerodavna je za dimenzioniranje konstruktivnih elemenata. Modalnom analizom dobiveni su period osciliranja i vlastita frekvencija konstrukcije. Vlastita frekvencija uspoređena je s normom propisanom frekvencijom ljudskoga hoda. Uočena je mogućnost poklapanja frekvencija, stoga su predložene mjere kako bi se takvo stanje izbjeglo.
Keywordsfootbridge mathematical model dimension determining dynamic properties
Parallel title (English)COMPUTER MODELING OF ALTERNATIVE VARIANTS OF LARGE SPAN PEDESTRIAN BRIDGE
Committee MembersSilva Lozančić (committee chairperson)
Ivica Guljaš (committee member)
Davorin Penava (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Technical Mechanics
Chair of Technical Mechanics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Supporting Structures
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationSupporting structures
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-29
Parallel abstract (English)
The task of this graduation thesis is to model and determine the dimensions of the mathematical model of footbridge using the SAP2000 software package. The assignment of the first part was to make 4 mathematical models of footbridge loaded only with self weight. All four mathematical models differ in static systems. Mathematical models are as follows: steel truss bridge with arched lower chord, reinforced concrete arch bridge with one row of collumns, steel through arch bridge with cables and cable–stayed bridge. After the models were made and results were analyzed, specific criterias were set as well as a point based system. Model with the highest amount of points was additionaly improved and analyzed in the second part. Second part deals with more detailed analysis of the chosen mathematical model. The task was to simulate the behaviour of the bridge in real conditions as best as possible. After all the loads, that can appear when using the bridge, were applied, different load combinations were made. Combination with the biggest impact on the bridge was used in determining the dimensions of the load bearing elements of the bridge. Using modal analysis, basic period of oscillation and natural frequencies were acquired. Natural frequency was compared with the frequency of people walking determined by norm. The possibility of frequency overlap was detected, therefore, measures were proposed to avoid that kind of state.
Parallel keywords (Croatian)pješački most matematički model dimenzioniranje dinamička svojstva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:745877
CommitterVesna Zobundžija