disertacija
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju

Đurđica Matošević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek