disertacija
Određivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstva

Josip Čengija (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek