disertacija
Proračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivu

Tanja Kalman Šipoš (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek