disertacija
PRORAČUN ZGRADA OD ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM SUKLADNO OČEKIVANOM POTRESNOM ODZIVU

Tanja Kalman Šipoš (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek