diplomski rad
IZBOR MEHANIZACIJE I ANALIZA UČINKA KOD IZVOĐENJA TRASE CESTE U URBANIM SREDINAMA

Filip Knežević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Podaci o radu
NaslovIZBOR MEHANIZACIJE I ANALIZA UČINKA KOD IZVOĐENJA TRASE CESTE U URBANIM SREDINAMA
AutorFilip Knežević
Voditelj/MentorZlata Dolaček-Alduk (mentor)
Sažetak rada
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za tehničke znanosti iz predmeta Tehnologija građenja 2 pod vodstvom mentorice Izv.prof..dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk. Istraživački dio diplomskog rada proveo sam na gradilištu autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek koji mi je uvelike pomogao kod pisanja teorijskog dijela ovog rada kao i za moj budući rad u struci. Odvodnja prometnica ima veliki sigurnosni udio na sigurnost ljudi i okoline. Elementi odvodnje kao i njezina izvedba su vrlo složeni i odlučujući u dobivanju dokumentacije kod izvođenja složenih prometnica. Dugotrajna i detaljna istraživanja, predstudije pokazuju realnu stvarnost budućeg projekta sa svojim pratećim elementima. Istraživački dio rada vezan je uz postupak izvođenja zemljanih radova za postavljanje elemenata odvodnje. Tehnologija koja omogućuje izradu zemljanih radova su: hidraulički bager, kamion kiper, vibro ploče i cisterna s vodom s pratećim planskim učincima. Koeficijenti za izračune učinaka određenih strojeva dobiveni su na gradilištu autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek ili vlastitim mjerenjem na gradilištu. Rezultat izračuna pokazuje da izvođenje posteljice u cijelosti je jeftinije i brže od izvođenja posteljice i elemenata odvodnje istovremeno. Dobiveni rezultati nisu smanjivani niti korigirani po drugim uvjetima koji utječu na izvođenje radova, već su dobiveni po novčanom i planskom učinku. Cilj diplomskog rada je ukazati na važnost odvodnje kao jedne cjeline koja ima važan sigurnosni efekt na ljude i okolinu. Osim važnosti odvodnje rad ima ulogu prikazati planske učinke strojeva, količine materijala za zemljane radove i rješenje problematike koja se pojavila na dionici kod izvedbe odvodnje autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj , sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek jer odvodnja je neophodna i ključan faktor kod prijelaza autoceste preko vodozaštitnog područja „Vinogradi“ i „Livade“. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao pomoć pri daljnjem životnom iskustvu.
Ključne riječiOdvodnja prometnica sigurnosni faktor mehanizacija planski učinak
Povjerenstvo za obranuSanja Dimter (predsjednik povjerenstva)
Zlata Dolaček-Alduk (član povjerenstva)
Marija Šperac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Organizacija i tehnologija građenja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaGrađevinarstvo; smjerovi: Hidrotehnika, Nosive konstrukcije, Organizacija tehnologija i menadžment građenja, Prometnice
SmjerOrganizacija tehnologija i menadžment građenja
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.ing.aedif.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Diploma thesis is made at the Department of Engineering of the object Construction technology 2 under the guidance of izv.prof..dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk. Research part of diploma thesis i spent on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek that was greatly helped in writing theoretical part of thesis as well as for my future work. Drainage of transportation has a major security contribution on the safety of people and the enviroment. Elements of drainage as well as implementation are very complex and crucial in obtaning documents during execution of complex roads. Lengthy and detailed research, treatise show the actual reality of the future project with their accompanying elements. Research part of thesis is related to the process of earthworks for to set elements of drainage. Tehnology that enables the creation of earthworks are: hydraulic excavator, truck, plate compactor, water tank with supporting planning effects. Coefficients to calculate the effects of certain machines obtained on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek or own measurements. Measurement result shows that the performance of base course entirely is cheaper and faster than simultaneously performing of base course and elements of drainage. Obtained results are not reduced or corrected the other conditons affestiong the performance of execution of works, they have already been obtained by financially and planning effect. Target od diploma thesis is indicate the importance of drainage as a whole, which has important security effect on human and environment. Excepting importance of drainage thesis has a role to display planned effects machines, amounts of material for earthworks and solution to the problem which appeared on section at performance drainage on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek because drainage is necessary and crucial factor the transition of highway over water area „Vinogradi“ and „Livade“. The results obtained can be used to help further life experience.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Drainage of transportation security effect machinery planning effects
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:750604
PohranioVesna Zobundžija