Znanstveni rad - Pregledni rad
PRORAČUN PRIKLJUČAKA U REŠETKASTIM ČELIČNIM NOSAČIMA PREMA EUROKOD NORMAMA

Knežević, Iva; Mikolin, Milijana; Markulak, Damir (2010)