Zimmer, Domagoj, Šumanovac, Luka, Jurišić, Mladen, Jurić, Tomislav, Barač, Željko, Vidaković, Ivan, Kraljević, Drago, Novaković, Borivoj, Desnica, Eleonora, Radovanović, Ljiljana, Žikić, Darko, Đurđev, Mića, Pandurović, Tomislav, Pekez, Jasmina, Palinkaš, Ivan, Ćošković, Branimir, Fekete, Krešimir, Kaluđer, Slaven, Kraus, Zorislav, Simonović, Damjan, Knežević, Goran, Jeršek, Željko, Šljivac, Damir, Žnidarec, Matej, Glavaš, Hrvoje, Čabraja, Ivan, Crnjac Milić, Dominika, Klaić, Zvonimir, Šperac, Marija, Obradović, Dino, Jurić, Aleksandar, Moser, Vladimir, Lozančić, Silva, Mijušković-Svetinović, Tatjana, Blažević, Vinko, Hadzima-Nyarko, Marijana, Bošnjak Klečina, Mirjana, Vidaković, Držislav, Šuman, Nataša, Dvornik-Perhavec, Daniela, Lacković, Zlatko, Mesić, Mirko, Peko, Marina, Lukić, Ivica, Kiralj, Erik, Koehler, Mirko, Šojo, Robert, Lacković, Krešimir, Mrkonjić, Darko, Mesarić, Dalibor, Nešić, Đorđe, Marinac, Antun, Dumančić, Marko, Mlinarević, Vesnica, Piletić, Marko, Liović, Lara, Ivanović, Milan
Organizacija i tehnologija održavanja OTO 2019. : zbornik radova 28. Međunarodnog znanstvenog skupa Organizacija i tehnologija održavanja
Netinger Grubeša, Ivanka, Barišić, Ivana, Dokšanović, Tihomir, Šandrk Nukić, Ivana, Kralik, Davor, Glavaš, Hrvoje, Ivanović, Milan
Različiti aspekti primjene pepela biomase
Boduljak, Stjepan, Bošnjak, Antonia, Jurić, Valentina, Lucić, Manda, Lucić, Nikola, Perić, Ana, Pervan, Benjamin, Vrdoljak, Ivan, Vujčić, Tin
UVOD U SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA IZ STUDENTSKE PERSPEKTIVE