Znanstveni rad - Pregledni rad
STABILNOST SAĆASTIH NOSAČA IZLOŽENIH SAVIJANJU

Radić, Ivan; Deljak, Mario; Markulak, Damir (2010)