Upute za napredno pretraživanje

Repozitorij se može pretraživati prema različitim kriterijima:

 • Područje
 • Naslov
 • Autor
 • Ključne riječi
 • Znanstveno područje, polje, grana
 • Sažetak
 • Ustanova, odjel, odsjek, katedra, zavod...
 • Voditelj (mentor)
 • Član povjerenstva
 • Identifikator (URN:NBN, lokalni)
 • Potpuna pretraga (metapodaci i cjeloviti tekst)

Kriteriji se mogu kombinirati pomoću znaka plus (+) označenog sljedećom sličicom: .

 


Ovakvo je pretraživanje omogućeno na obrascu za napredno pretraživanje.

 

+ Vodeći znak plus određuje da riječ mora biti prisutna u svakom rezultatu. Npr. +institucijski.
- Vodeći znak minus određuje da riječ ne smije biti prisutna u bilo kojem rezultatu. Npr. -repozitorij.
* Zvjezdica služi kao zamjenski znak i zamjenjuje bilo koji niz. Npr. repozitor* će pronaći repoztorij i repozitoriji.
" Izraz koji je zatvoren u dvostrukim navodnim znakovima pronalazi samo rezultate koji se doslovno poklapaju sa izrazom, kao što je napisan. Npr. "institucijski repozitorij".

 

Upute možete preuzeti u dokumentu Upute.