Pages

Mogućnosti povećanja efikasnosti usluga lokalne vodoopskrbe
Mogućnosti povećanja efikasnosti usluga lokalne vodoopskrbe
Ivana Domljan
U disertaciji se istražuje efikasnost lokalne vodoopskrbe u Bosni i Hercegovini (BiH) i participacija privatnog sektora kao način poboljšanja efikasnosti. Razlog je što se u BiH loše upravlja vodoopskrbom. Nisku kvalitetu usluga prate visoki i rastući gubici vode, koji iznose oko 61%. Uz izuzetak Albanije, najveći su u Europi. Radi smanjenja pristranosti ocjena i donošenja općenitijih zaključaka u ocjeni efikasnosti korištene su kvantitativne metode: analiza omeđivanja podataka...
Nastanak i pokretljivost sedimenta onečišćenog teškim metalima u melioracijskim kanalima ravničarskih područja
Nastanak i pokretljivost sedimenta onečišćenog teškim metalima u melioracijskim kanalima ravničarskih područja
Marija Leko-Kos
Sve veća ljudska aktivnost vezana uz iskorištavanje zemljišta putem intenzivne poljoprivredne proizvodnje kao i sve veća urbanizacija dovodi do razvoja različitih antropogenih uzročnika onečišćenja na slivu. Sustav odvodnje na poljoprivrednim površinama i oborinska odvodnja otvorenim kanalima pojedinih slivnih područja čini jedinstveni sustav koji sve prikupljene oborinske vode odvodi do krajnjeg recipijenta prikupljajući i sva onečišćenja nastala na pripadajućim...
Određivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva
Određivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva
Danijel Kušljić
U radu se istražuje mogućnost mjerenja uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) s ciljem povećanja razumijevanja uspjeha i mjerenja uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata iz perspektive naručitelja. Izrada teoretske osnove započela je analizom koncepta uspjeha i uspjeha projekta, karakteristika javno-privatnog partnerstva u realizaciji građevinskih projekata s detaljnom analizom modela Privatne financijske inicijative (PFI), društvene uloga i političkih...
Određivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstva
Određivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstva
Josip Čengija
Tijekom posljednjih godina javno-privatno partnerstvo (JPP) (eng. Public Private Partnership, PPP) postaje sve učestaliji način nabave i izgradnje javne infrastrukture ili pružanja javnih usluga. Danas se projekti JPP-a još uvijek smatraju relativno novim i inovativnim načinom nabave javne infrastrukture kao alternativa tradicionalnim načinima realizacije projekata. Iako se prvi oblici JPP-a mogu prepoznati u modelima realizacije projekata izgradnje javne infrastrukture u 18. stoljeću...
Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije
Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije
Sanja Lukić
Armiranobetonski mostovi su rasprostranjeni diljem svijeta i od velike su važnosti za prometnu infrastrukturu i svakodnevne aktivnosti. Stoga ne čudi da su u posljednje vrijeme atraktivna meta terorističkih napada. Najkritičniji element mosta je stup jer njegovim urušavanjem, cijela konstrukcija gubi nosivost. Više od 50 % izvršenih terorističkih napada je izvršeno eksplozivnim napravama, a najučestaliji scenarij napada na mostove je eksplozivom postavljenim u automobil ispod...
Ponašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresa
Ponašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresa
Jurko Zovkić
U okviru šireg znanstvenoga projekta u ovome radu istražen je njegov dio koji se odnosi na armirano-betonske okvire ispunjene zidnim ispunom. Trenutno dostupni propisi većinom ne uzimaju u obzir zidni ispun pri proračunu takvih konstrukcija, a ako ga i uzimaju, onda je taj proračun vrlo složen. Dosadašnja znanstvena istraživanja neosporno su potvrdila da zidni ispun ima utjecaja na ponašanje armirano-betonskog okvira. Prije svega, to se odnosi na poprečnu nosivost i poprečnu...
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa
Goran Gazić
Nearmirana zidana ispuna uobičajeno se koristi prilikom ostvarenja arhitektonske forme armirano-betonskih okvirnih konstrukcija. Dobiveni sustav je ekonomičan, arhitektonski privlačan i funkcionalan te je kao takav čest u područjima srednje i visoke seizmičnosti diljem svijeta. Poseban slučaj predstavljaju neduktilne armirano-betonske okvirne konstrukcije sa zidanim ispunom koje svojim svojstvenim nedostacima značajno doprinose povećanju seizmičke oštetljivosti što u...
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa
Ivan Radić
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene...
Požarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatom
Požarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatom
Ivana Miličević
Recikliranje drobljenog glinenog crijepa i opeke je ekološki prihvatljiv način njihovog zbrinjavanja. Jedan od načina ponovne upotrebe jest upotreba kroz reciklirani agregat, dobiven drobljenjem glinene opeke i crijepa nastalih kao lom pri njihovoj proizvodnji. Budući da primjena betona s recikliranim opekarskim lomom nije uvelike raširena, potrebno je dodatno istražiti mogućnost primjene u područjima u kojima takav beton pokazuje bolja svojstva od betona s prirodnim...
Pronos nitrata u uvjetima automorfnih i hidromorfnih tala na primjeru sliva rijeke Vuke
Pronos nitrata u uvjetima automorfnih i hidromorfnih tala na primjeru sliva rijeke Vuke
Tamara Dadić
Podzemne vode predstavljaju vrlo važan izvor vode, ali i osjetljiv sustav podložan različitim onečišćenjima. Među svim onečišćenjima koja mogu utjecati na kvalitetu podzemnih voda, posebno se ističu nitrati zbog svoje učestalosti i rasprostranjenosti. Osim toga, njihova prisutnost u podzemnim vodama izaziva značajan problem zbog negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje zato što mogu uzrokovati pojavu različitih bolesti uslijed konzumiranja vode s povećanom koncentracijom...
Proračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivu
Proračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivu
Tanja Kalman Šipoš
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene...
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
Đurđica Matošević
Zbog svoje jednostavnosti, ekonomičnosti, dobrih fizikalnih svojstava, trajnosti i ljepote omeđeno ziđe se primjenjuje diljem svijeta za izgradnju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata već cijelo stoljeće. Iskustva o njihovom ponašanju tijekom potresa su dobra. Međutim, u suvremenoj građevinskoj praksi tradicionalnom građenju je potrebna dopuna odgovarajućim proračunima. S obzirom na složenost samog materijala i nepouzdanost njegovih mehaničkih svojstava postupak...

Pages