disertacija
Spektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima

Ivan Kraus (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek