disertacija
SPEKTRI POTRESNOG ODZIVA PLITKO TEMELJENIH KONSTRUKCIJA NA MEKIM TLIMA

Ivan Kraus (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek