disertacija
PONAŠANJE NEDUKTILNIH ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM NA DJELOVANJE POTRESA

Goran Gazić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek