disertacija
UTJECAJ OTVORA NA SEIZMIČKI ODGOVOR ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM

Davorin Penava (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek