disertacija
PONAŠANJE ČELIČNIH OKVIRNIH GRAĐEVINA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA

Ivan Radić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek