disertacija
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa

Ivan Radić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek