disertacija
DJELOVANJE EKSPLOZIJA NA NADVOŽNJAKE

Hrvoje Draganić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek