disertacija
Požarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatom

Ivana Miličević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek