Znanstveni rad - Pregledni rad
MOGUĆNOSTI PRIMJENE OTPADNIH MATERIJALA KAO AGREGATA U PROPUSNOM BETONU

Kraus, Ivan; Tirić, Ana; Burilo, Dalibor (2012)