Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
PROCJENA EFIKASNOSTI GEOMREŽE U TLU JEDNOSTAVNIM POSTUPKOM

Minažek, Krunoslav; Kopić, Željana; Mulabdić, Mensur (2012)