disertacija
POŽARNA OTPORNOST BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM

Ivana Miličević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek