disertacija
PONAŠANJE ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA S ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA

Jurko Zovkić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek