disertacija
Ponašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresa

Jurko Zovkić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek