Pages

DJELOVANJE EKSPLOZIJA NA NADVOŽNJAKE
DJELOVANJE EKSPLOZIJA NA NADVOŽNJAKE
Hrvoje Draganić
Terorističke aktivnosti postaju sve veći problem svih zemalja svijeta posebno onih koje su članice NATO-a, iako Hrvatska do sada nije bila izložena terorističkim napadima, svojim vojnim angažmanom u mirovnim misijama lako može postati jedna od meta. S obzirom na to da je osnovno oružje prilikom takvih napada eksploziv, realnost situacije dodatno je naglašena s dostupnosti informacija o izradi eksplozivnih naprava, relativnoj lakoći njihove izrade te njihovoj kompaktnosti i...
MODEL OPTIMALIZACIJE UTROŠKA ENERGENATA U PROCESU PROIZVODNJE VRUĆIH ASFALTNIH MJEŠAVINA NA ASFALTNIM POSTROJENJIMA CIKLIČKOG TIPA
MODEL OPTIMALIZACIJE UTROŠKA ENERGENATA U PROCESU PROIZVODNJE VRUĆIH ASFALTNIH MJEŠAVINA NA ASFALTNIM POSTROJENJIMA CIKLIČKOG TIPA
Ivica Androjić
Gospodarski i tehnološki razvoj utječu na potrošnju energije čija je proizvodnja jedan od uzročnika onečišćenja okoliša, ali i trošenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije [1]. Projekcije ukazuju da će se u svijetu potrošnja energije i energenata do 2030. godine povećati za 50% u odnosu na današnju potrošnju, što implicira potrebom za energetskom održivosti [2]. Na sastanku Europskog vijeća održanog 8. i 9. ožujka 2007. godine izložen je i usvojen Akcijski plan...
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA NA PRIMJERU GRAĐEVINA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA NA PRIMJERU GRAĐEVINA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Hrvoje Krstić
U radu se istražuje mogućnost prikupljanja podataka i informacija o karakteristikama građevina i načinima uporabe građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i o troškovima održavanja i uporabe navedenih građevina. Podatci su prikupljani pomoću upitnika koji su poslani svim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, a traženi su opći podatci o uporabi i karakteristikama građevine i podatci o troškovima održavanja i uporabe građevina prema unaprijed...
MODELI OCJENE OJAČANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA DODAVANJEM ISPUNA PRI POTRESNOM DJELOVANJU
MODELI OCJENE OJAČANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA DODAVANJEM ISPUNA PRI POTRESNOM DJELOVANJU
Marin Grubišić
Okvirne armiranobetonske (AB) konstrukcije dominantno se koriste za izvodenje niskih i srednje visokih građevina na području Republike Hrvatske, te ponekad je ovakve građevine u seizmički aktivnim zonama potrebno ojačati, kako bi prema potrebi povećali nosivost, krutost i/ili duktilnost osnovne nosive konstrukcije. U ovoj disertaciji razrađena je upotreba zidanih ispuna, s različitim tipovima veza ispuna i AB okvira, kao element ojačanja osnovne AB konstrukcije za potresna...
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI USLUGA LOKALNE VODOOPSKRBE
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI USLUGA LOKALNE VODOOPSKRBE
Ivana Domljan
U disertaciji se istražuje efikasnost lokalne vodoopskrbe u Bosni i Hercegovini (BiH) i participacija privatnog sektora kao način poboljšanja efikasnosti. Razlog je što se u BiH loše upravlja vodoopskrbom. Nisku kvalitetu usluga prate visoki i rastući gubici vode, koji iznose oko 61%. Uz izuzetak Albanije, najveći su u Europi. Radi smanjenja pristranosti ocjena i donošenja općenitijih zaključaka u ocjeni efikasnosti korištene su kvantitativne metode: analiza omeđivanja podataka...
ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Danijel Kušljić
U radu se istražuje mogućnost mjerenja uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) s ciljem povećanja razumijevanja uspjeha i mjerenja uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata iz perspektive naručitelja. Izrada teoretske osnove započela je analizom koncepta uspjeha i uspjeha projekta, karakteristika javno-privatnog partnerstva u realizaciji građevinskih projekata s detaljnom analizom modela Privatne financijske inicijative (PFI), društvene uloga i političkih...
ODREĐIVANJE VAŽNOSTI I UTJECAJA POJEDINIH USLUGA U GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
ODREĐIVANJE VAŽNOSTI I UTJECAJA POJEDINIH USLUGA U GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Josip Čengija
Tijekom posljednjih godina javno-privatno partnerstvo (JPP) (eng. Public Private Partnership, PPP) postaje sve učestaliji način nabave i izgradnje javne infrastrukture ili pružanja javnih usluga. Danas se projekti JPP-a još uvijek smatraju relativno novim i inovativnim načinom nabave javne infrastrukture kao alternativa tradicionalnim načinima realizacije projekata. Iako se prvi oblici JPP-a mogu prepoznati u modelima realizacije projekata izgradnje javne infrastrukture u 18. stoljeću...
PONAŠANJE ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA S ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
PONAŠANJE ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA S ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
Jurko Zovkić
U okviru šireg znanstvenoga projekta u ovome radu istražen je njegov dio koji se odnosi na armirano-betonske okvire ispunjene zidnim ispunom. Trenutno dostupni propisi većinom ne uzimaju u obzir zidni ispun pri proračunu takvih konstrukcija, a ako ga i uzimaju, onda je taj proračun vrlo složen. Dosadašnja znanstvena istraživanja neosporno su potvrdila da zidni ispun ima utjecaja na ponašanje armirano-betonskog okvira. Prije svega, to se odnosi na poprečnu nosivost i poprečnu...
PONAŠANJE NEDUKTILNIH ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM NA DJELOVANJE POTRESA
PONAŠANJE NEDUKTILNIH ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM NA DJELOVANJE POTRESA
Goran Gazić
Nearmirana zidana ispuna uobičajeno se koristi prilikom ostvarenja arhitektonske forme armirano-betonskih okvirnih konstrukcija. Dobiveni sustav je ekonomičan, arhitektonski privlačan i funkcionalan te je kao takav čest u područjima srednje i visoke seizmičnosti diljem svijeta. Poseban slučaj predstavljaju neduktilne armirano-betonske okvirne konstrukcije sa zidanim ispunom koje svojim svojstvenim nedostacima značajno doprinose povećanju seizmičke oštetljivosti što u...
PONAŠANJE ČELIČNIH OKVIRNIH GRAĐEVINA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
PONAŠANJE ČELIČNIH OKVIRNIH GRAĐEVINA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
Ivan Radić
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene...
POŽARNA OTPORNOST BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM
POŽARNA OTPORNOST BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM
Ivana Miličević
Recikliranje drobljenog glinenog crijepa i opeke je ekološki prihvatljiv način njihovog zbrinjavanja. Jedan od načina ponovne upotrebe jest upotreba kroz reciklirani agregat, dobiven drobljenjem glinene opeke i crijepa nastalih kao lom pri njihovoj proizvodnji. Budući da primjena betona s recikliranim opekarskim lomom nije uvelike raširena, potrebno je dodatno istražiti mogućnost primjene u područjima u kojima takav beton pokazuje bolja svojstva od betona s prirodnim...
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE
Tamara Dadić
Podzemne vode predstavljaju vrlo važan izvor vode, ali i osjetljiv sustav podložan različitim onečišćenjima. Među svim onečišćenjima koja mogu utjecati na kvalitetu podzemnih voda, posebno se ističu nitrati zbog svoje učestalosti i rasprostranjenosti. Osim toga, njihova prisutnost u podzemnim vodama izaziva značajan problem zbog negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje zato što mogu uzrokovati pojavu različitih bolesti uslijed konzumiranja vode s povećanom koncentracijom...

Pages