Pages

Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Doris Biljna
Poslovna zgrada nalazi se na jugoistoku parcele. Posebnost zgradi daje nathodnik na prvoj etaži projektiran urbanizmom. Oblikovanje prizemlja je odgovor na mikroprostore trga. Prizemlje se povezuje s trgom odnosima, multifunkcionalna dvorana - izložbeni prostor, kongresna dvorana i kantina- ugostiteljski prostor. Nathodnik na prvoj etaži omogućuje komunikaciju zaposlenika i prolaznika. Sve etaže projektirane su tako da omoguće fleksibilnost prostora. Open-space uredi smješteni su u...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone – IT park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone – IT park
Josip Babec Šuša
Projekt poslovne zgrade smješten je unutar urbanističke cjeline IT parka na južnoj granici gradskog tkiva definirane Gackom ulicom s juga i obrazovnim sadržajem sa sjeverne i zapadne strane obuhvata. Urbanističkim projektom predviđa se razvoj obuhvata kao novog gravitacijskog središta u kojem će poslovne zgrade definirati novu sliku grada s naglaskom na javnom sadržaju. Objekt poslovne zgrade pozicioniran je sjevero-istočno u samom obuhvatu tvoreći jednu od dvije predviđene...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone-informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone-informacijsko-tehnološki park
Sara Ivoš
Projektom „IT park Osijek“ planirana je zgrada „IT poslovni centar“ namijenjena za razvoj manjih / mladih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade i okolnih parcela u funkciju. Urbanističko rješenje IT parka Osijek čini polublok poslovnih zgrada koji obuhvaća četiri tornja (trapezoidnog oblika) i tri lamele ( u obliku isječka kružnog vijenca). Parterno uređenje u formi je zrakastih mikro zona koje svojim sužavanjem navode smjer kretanja prema...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Gacka
Jakov Jurković
Kako bi se stvorila simbioza između urbanističkog rješenja, petlje i tornja cijela zgrada oblikovana je sa ciljem da se stvori prostor koji će zaintrigirati korisnka i potaknuti ga na istraživanje. Oko jezgre tornja stvoreni su promjenjivi popratni sadržaji koji se tlocrtno izmjenjuju u parovima. Poslovna zgrada projektirana je tako da se prizemlje i prvi kat prožimaju sa tornjem. Kako bi se dodatno sljubio toranj s petljom postavljena su vertikalna aluminijska rebra....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Petra Uvodić
Tema završnog rada je urbanističko i arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka koja se nalazi u južnom dijelu grada Osijeka. Urbanističkim se rješenjem odredio položaj zgrada turističke, trgovačke i poslovne namjene. Također, urbanizom se definirao položaj markica poslovnih zgrada koje će se nalaziti na jednoj parceli, a čije će podzemne etaže biti povezane jednom zajedničkom garažom, a nadzemna etaža platformom. Arhitektonsko rješenje bavi se projektom jedne od poslovnih...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Valentina Prgić
Poslovna zona Gacka staklenom opnom dijeli se, a ujedno i prožima sa okolinom. Kretanje se podiže na novu višu razinu stvaranjem uzdignutog nathodnika obogaćenog zelenilom. Dok se na nathodniku događa mirni, opuštajući ambijent, ispod njega se kontrastno javlja užurbani prostor bogat sadržajima po uzoru na tipične europske ulice. Pravokutne zgrade u nizu, jednakih veličina, slijede tok kretanja. Zoniranje ostvareno 'trakama' javlja se i unutar razrađene sjeverozapadne poslovne...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Melani Matošević
Idejno urbanističko rješenje poslovne zone Gacka i idejno arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka.
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Ivan Novak
U ovom radu će se pokazati postupak izrade idejnog rješenja poslovne zgrade IT centra u Osijeku. Projekt je prvo definiran na razini urbanističkog rješenja u kojem su određene pozicije zgrada i njihovi međusobni odnosi. Dijalog između punog i praznog, izgrađenog i neizgrađenog, prirode i tehnologije, postojećeg i budućeg, humano mjerilo, degradacija kolnog, prednost pješačkom i biciklističkom prometu, teme/problemi su kojima se došlo do urbanističkog rješenja. Zona IT centra...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Luciana Pejić
Urbanističko – arhitektonsko rješenje bilo je potrebno postaviti u okviru ekološko – poljoprivredne prirode na zonu neposredno uz Gacku ulicu. Zadani obuhvat jedna od prvih stavki koje su vidljive pri ulazu u grad, što ovome rješenju daje dodatnu dubinu, a to je reprezentativnost. Urbanističko rješenje kompleksa proizašlo je iz želje za zrcaljenjem tornjeva uz Dravu, odnosno stvaranja novog „seta“ tornjeva uz „pseudo – Dravu“ = obilaznicu. Riječ je o ukupno 5 tornjeva...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Luka Hornung
Rad se sastoji od prijedloga plana rješenja i projektantskog rješenja za područje poslovne zone uz Gacku ulicu. Glavni motiv u urbanističkom, ali i arhitektonskom smislu je traka koja se prožima u prostoru. Plan urbanističkog riješena se razvija shodno provedenim analizama užeg i šireg obuhvata. Nakon prijedloga plana rješenja se pristupilo projektantskom rješenju, provedenom na jednoj od četiri zgrade poslovne namjene. Projektantsko rješenje se nadovezuje ono plansko....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Martina Kamenarić
Poslovna zgrada smještena u dijelu obuhvata uz Gacku ulicu orjentacije sjever - jug. Svojom pozicijom stvara upotpunjenu cjelinu zgrada koje pozivaju korisnika na korištenje stedišnje zone takozvanog Vinskog puta. Komunikaciju omogućuje središnji zajednički transparentni dio zgrade koji povezuje sve etaže zgrade. Otvorenost središnjeg dijela omogućuje korisniku otvorenost i prozračnost prostora. Zgrada se ističe svojim vanjskim oblikovanjem koje je postignuto na način...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Lana Lončarić
Urbanističko rješenje poslovne zone Gacka rezultira sugestijom daljnjeg rasta i razvoja južnog dijela grada Osijeka. Osim rješenja manje urbane cjeline od sveukupno četiri poslovne zgrade i jedne zgrade hotela, projektirana je zgrada koja sadržava prostore za rad tvrtke koja se bavi ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. Premisa oblikovanja zgrade polazi od težnje za vizualnim povezivanjem organskih i ortogonalnih volumena. Ortogonalnost pri oblikovanju naglašava snagu poslovnog...

Pages